1. LEFKE KENT SEMPOZYUMU

1. LEFKE KENT SEMPOZYUMU

                         Lefke Belediyesi olarak; Lefke ilçesinin çok yönlü gelişimini yönetim bilimi çerçevesinde doğru yöntemlerle, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kentleşme temelinde gerçekleşmesini sağlamak ve ilgili bilimlerin disipliner bakış açısı ile çözüm önerileri getirmek amacıyla aşağıda verilen ana başlıklar çerçevesinde “1. LEFKE KENT SEMPOZYUMU” düzenliyoruz.

davetiye

 

İLETİŞİM: 

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 • TEMA :

Bu sempozyumda, tarih boyunca Kıbrıs’ın önemli bölgelerinden biri olan Lefke merkez başta olmak üzere Lefke İlçesi’nin tüm iktisadi, sosyal, kültürel, eğitim ve beşeri  meselelerinin ulusal düzeyde ve ilgili bilimlerin temelinde  tartışılması planlanmaktadır.

Lefke bölgesinin sahip olduğu genel potansiyel çerçevesinde yapılacak ihtiyaç analiziyle bölgesel ihtiyaçlar yeniden tanıplanıp, bu doğrultuda hedefler yeniden belirlenip, mevcut güçlü yönlerin korunup sürdürülebilirliğinin sağlanması, zayıf yönlerin ise güçlendirilmesi noktasında hem bilim dünyasından akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının, hem de yerel yönetimlerin öneri tartışılacak, değerlendirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 • AMAÇ :

Sempozyumun ana amacı Lefke’de yerel ve merkezi yöneticilerin, akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla kent ekonomisinin çevre ve doğaya uyumlu gelişimine dönük politikalar üretilmesine yönelik kapsamlı bir çalıştay yapılmasıdır.

Kent ekonomisini belirleyen dinamiklerin rekabet, büyüme ve kalkınma açılarından ele alınması ve bu bağlamda kent ekonomisinin yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeydeki ilişkilerinin incelenmesi de ayrıca planlanmaktadır.

Özellikler kentin şu ana kadar gelişim dinamikleri olarak kabul gören eğitim, turizm ve tarımın yanı sıra; ticaret, küçük ve orta ölçekli sanayi, tarih, doğa, kültür, deniz gibi diğer dinamiklerin ön plana alınıp, dünya genelindeki başarılı uygulamalar incelenerek bir kent politikasının ve stratejisinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

 • KATILIM :
 • Sempozyum, üniversiteler, devlet kurumları, STÖ ve konu ile ilgilenen tüm katılımcılara açıktır.,

 

                        “MAVİ VE YEŞİLİN KARIŞTIĞI, SUYUN ÇOŞTUĞU, MEDENİYETLERİN BULUŞTUĞU, TARİHİ KENT LEFKE”

 

  

Sempozyum Konu Başlıkları :

 

 • KENT KİMLİĞİ :
 • Biçimsel Kimlik
 • Demografik Hareketlilik
 • Doğal Yaşam
 • Hukuk
 • İşlemsel Kimlik
 • Kamu Yönetimi
 • Kent Payzajı
 • Kent Psikolojisi
 • Kent Sosyolojisi
 • Kentleşme ve Çevre
 • Kentsel Bellek
 • Kentsel Mekan
 • Sağlık
 • Siyasal Yapı
 • Sosyal Hizmet Politikası
 • Sosyal Psikoloji
 • Sosyal Yapı
 • Tarihsel Kimlik
 • KENT KÜLTÜRÜ :
 • Altyapı
 • Coğrafya
 • Çok Kültürlülük
 • Edebiyat
 • Eğitim
 • Foklör
 • Gelenek-Görenekler
 • Geleneksel Yemekler
 • İnançlar ve Birlikte Yaşama Kültürü
 • Kültürel Süreklilik
 • Medya
 • Mühendislik/Mimari
 • Müzik
 • Spor
 • Tarihi Şahsiyetler
 • KENT EKONOMİSİ :
 • Bankacılık
 • Eğitim Ekonomisi
 
 • Hayvancılık
 • İktisadi Yaşam
 • İlçenin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli
 • İstihdam ve İşsizlik
 • Kırsal Kalkınma

    “MAVİ VE YEŞİLİN KARIŞTIĞI, SUYUN ÇOŞTUĞU, MEDENİYETLERİN BULUŞTUĞU, TARİHİ KENT LEFKE”

 

 • Kıyı Yönetimi ve Limanlar
 • Lefke Kentinin Marka Değerleri
 • Maliye
 • Medya
 • Ormancılık
 • Sağlık Ekonomisi
 • Sanayi/Ticaret
 • Stratejik Kalkınmada kent değerleri
 • Tarım
 • Turizm
 • Tüketim ve Yoksulluk
 • Yavaş Kent
 • Yeşil Ekonomi
 • Dezavantajlı Grupların Yaşama ve Ekonomiye Eşit Katlımı

 

 

KENT TARİHİ :

 • Arkeoloji
 • Geçmiş Medeniyetler
 • Kentsel Koruma ve Planlama
 • Sanat Tarihi
 • Tarihi Çevrenin Sürdürülebilirliliği
 • Tarihi Eserler
 • Tarihi Kent Dokusu
 • Tarihi Mirasın Süredürülebilir Şekilde Koruma Stratejisi
 • Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması
 • Tarihsel Çok Katmanlık
 • Tarihsel Sürteçte Lefke Kenti

        Sempozyuma bildiri özeti gönderiminin son tarihi 22/Ekim/2018’dir. Kurumunuz/üniversiteniz bünyesinde ilgili tüm katılımcıların bildiri ile katılması konusunda yardım ve desteklerinizi bekler, saygılar sunarım.

AZİZ KAYA

LEFKE BELEDİYE BAŞKANI

 

SEMPOZYUM BASIN AÇIKLAMASI

“MAVİ VE YEŞİLİN KARIŞTIĞI, SUYUN ÇOŞTUĞU, MEDENİYETLERİN BULUŞTUĞU, TARİHİ KENT LEFKE” teması ile yapılacak, Lefke İlçesi’nin tüm iktisadi, sosyal, kültürel, eğitim ve beşeri meselelerinin ulusal düzeyde ve ilgili bilimlerin temelinde tartışılması planlanan, özellikle kentin şu ana kadar gelişim dinamikleri olarak kabul gören eğitim, turizm ve tarımın yanı sıra; ticaret, küçük ve orta ölçekli sanayi, tarih, doğa, kültür, deniz gibi diğer dinamiklerin ön plana alınıp, dünya genelindeki başarılı uygulamalar incelenerek Lefke Kent Politikasının ve Stratejisinin oluşturulması amaçlanan ve 12-14 Aralık 2018’de gerçekleştirilecek olan 1. Lefke Kent Sempozyumu hazırlıkları hızla devam etmektedir.

Lefke ilçesinin çok yönlü gelişimini yönetim bilimi çerçevesinde doğru yöntemlerle, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kentleşme temelinde gerçekleşmesini sağlamak ve ilgili bilimlerin disipliner bakış açısı ile sorunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla yapılacak bu sempozyum, ayrıca Şehir Planlama Dairesi ve Lefke Belediyesinin’nin yürüttükleri “Lefke İmar Planı” çalışmalarına da bilimsel bir bakış açısı sunması beklenmektedir.

Bu bağlamda sempozyum takvimine uygun olarak çalışmaların yürümesi için Organizasyon Komitesi, Bilim Kurulu ve Sempozyum Sekreterliği oluşturulmuştur. İlgili kurul ve komiteler görevlerini yerine getirmektedirler. Büyük ilgi duyulan sempozyuma Özet bildiriler gönderilme işlemi son aşamasına gelmiş ve gönderilen bildiriler Bilim Kurulu’nun değerlendirmesine sunulmuştur.

Sempozyum ile ilgili çalışmalar titizlikle devam etmekte , belirlenen takvim aksatılmadan uygulanmaktadır.

 

 1. Lefke Kent Sempozyumu’nda çalışma yapan komite ve kurullarda görev alan isimler aşağıdaki gibidir;

SIRA

BİLİM KURULU

ORGANİZASYON KOMİTESİ

SEMPOZYUM SEKRETERLİĞİ

1.

Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu

Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı

Ufuk Özdemir

2.

Prof. Dr. Gülay Çetinkaya

Doç. Dr. Ali Dayıoğlu

Münevver Ebedi Çakmak

3.

Çifcioğlu

Doç Dr. Deniz İşçioğlu

Levent Oral

Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı

Yrd. Doç Dr. Vesile Evrim

Güner Özalp

4.

Prof. Y. Mimar Ruşen Dora

Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot

Halil Karadayı

5.

Prof. Dr. Ümit Erdem

Yrd.Doç. Dr. Fatma Miralay

Ahmet Sayar

6.

Prof. Dr. Halil Semih

Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Özsağlam

Ersan Karaç

7.

Eryıldız

Yük. Şehir Plancısı Ayça Soygür Çıralı

Meryem Akhan

Prof. Dr. İbrahim Esat

İnşaat Mühendisi Teoman Oktay

Feysan Türkay Fotalı

8.

Prof Dr. Orhan Gemikonaklı

   

9.

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş

   

10.

Prof. Dr. Ruşen Keleş

   

11.

Prof. Dr. Çağatay Keskinok

   

12.

Prof. Dr. Derin Orhon

   

13.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ

   

14.

Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak

   

15.

Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran

   

16.

Prof. Dr. Meltem Yılmaz

   

17.

Doç. Dr. Nazım Beratlı

   

18.

Doç. Dr. Deniz İşçioğlu

   

19.

Yrd. Doç. Dr. İlksoy Aslım

   

20.

Yrd. Doç. Dr. Ediz Tuncel

   
       

 

SEMPOZYUMDA TAKİP EDİLECEK ZAMAN ÇİZELGESİ :

 • Yürütme Kurulunun Oluşturulması : 20-Temmuz-2018
 • Sempozyum Tarihinin Belirlenmesi ve İlanı : 30-Temmuz-2018
 • İlgili Kurum, Kuruluş ve STÖ’ne Katılım Çağrısı : 02-Ağustos-2018
 • Sempozyumun Basın Yolu İle Duyurulması : 06-Ağustos-2018
 • Sempozyum Bilim Kurulunun Oluşturulması : 09- Eylül-2018
 • Bildiri Özet Metninin İlk Gönderim Tarihi : 17-Eylül-2018
 • Bildiri Özet Metninin Son Gönderim Tarihi: 28-Ekim-2018
 • Özet Metnin Kabul ve Geri Bildirimi: 11-Kasım-2018
 • Sempozyum Kayıt Tarihi : 16-Kasım-2018
 • Bildiri Tam Metinin İlk Gönderim Tarihi : 20-Kasım-20108
 • Bildiri Tam Metin Son Teslim ve Kabul Tarihi : 26-Kasım-2018
 • Sempozyumun 1. Günü : 12-Aralık-2018
 • Sempozyumun 2. Günü : 13-Aralık-2018
 • Sempozyumun 3. Günü : 14-Aralık-2018
 • Kent Sempozyumu Sonuç Bildirgesi: 17-Aralık-2018
 • Kent Sempozyumu Kitabıın Yayınlanması:18- Mart-2019
Okunma 3803 defa


Kıbrıs Girne Tüp Bebek