Eski Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri

Eski Belediye Başkanları görev yaptığı tarihler ve kendi dönemlerine ait meclis üyeleri

1900-1908


Başkan: Hacı Rasıh
Meclis:(1900-1908)

1-Daniş Efendi
2-Konstandis Hjlonnu

1908-1923


Başkan : Hüseyin Zihni
Meclis :(1908-1923)

1-Ahmet Galip
2-Hüseyin Afif
3-Mehmet Raif
4-Ahmet Harit
5-Ahmet Şakir
6-İsais k. Hjlonnu

1923-1926


Başkan: Ahmet Z.Efendi
Meclis:(1923-1926)

1-Mehmet Efendi
2-Ahmet Şakir
3-Ahmet Galip
4-Hasan Hilmi
5-Mulla Hasan Hüseyin
6-Ahmet Halit
7-Fhilatis Lambrıanu
8-Menelaos Papadopulos

1926-1929


Başkan: Ahmet Halit
Meclis:(1926-1929)

1-Ahmet Galip
2-Hüseyin Zihni
3-Ahmet Zaik
4-Ahmet Ferit
5-Ali Faik
6-Anastasiadis Christodolu
7-Nicos İonnus
8-M.Reşat

1929-1932


Başkan:Hüseyin Zihni Efendi
Meclis:(1929-1932)

1- 

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

 

1932-1935


Başkan: Ahmet Halit Bey
Meclis:(1932-1935)

1- 

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

1935-1953


Başkan : Fadıl Nekibzade

1935-1938
1.Meclis :Mehmet Reşat
M.Derviş
Ali .Faik
Hasan Nihat
Ahmet Galip
Ahmet Zaik
A.Hristodolu
İ Nicola
1938-1939
2.Meclis:Mehmet Reşat
M.Derviş
Tevfik Fikret
İsarias
Ali Faik
Ahmet Galip
Ahmet Zaik
N. İonnus
1939-1944
3. meclis: Mehmet .Reşat
M. Derviş
Tevfikj Fikret
Ch Theopnan
N. İoannous
Ahmet. Zaik
Ahmet Galip
Ali Faik
1944-1948
4. Meclis Ali Faik
Hüseyin Behçet
Hüseyin Kutrafalı
N. Chrıstodolulu
Kostas. Limburis
Ahmet. Ferit
Mehmet Reşat Emin

1948-1952
5. Meclis Ahmet Ferit
Cemal Mustafa
Fehim A. Kazım
Hüseyin Uzunoğlu
K. g. İoundas
L. Hj Yiannis
Servet Z. Tatar
Sadrettin Necip

1952-1953
6.meclis: Said Galip
Ahmet Ferit
Sadrettin Necip
Hüseyin Uzunoğlu
Fehim A. Kazım
Cemal Mustafa
L.Hj İoannus
K.G. İonnides

1953-1957


Başkan :Ali Kemal Hacı Mulla
Meclis : Hüseyin İ Mulla Salih
Mithat Nazım
N.Fadıl
Sadrettin Bahri
Fehim Kazım
L. Hj. İoannus
Kostas İannides
Said Galip
Hüseyin Yalçın

1957-1960


C. McG. Thom
D. Nihat
K. Marrow
R.Tatar
M. Niyazi

1960-1962


B. J. Weston
K.Marrow
M.E. Güven
M.Reşat
M. Niyazi
H.B. Tahsin

1963-1968


D.Nihat
S .Mirata
H.B. Tahsin
A. Rıfkı
E.A. Tosunoğlu
M. Özkan

1968-1974


Başkan :Enver Şener
Meclis Tevfik Fikret
Hüseyin Yalçın
Fehim Kazım
Necdet Münür
Esat Ahmet

1974-1976


Başkan Vekili : Fedai A. Ferit

1976-1990


Başkan : Vehit Nekibzade(3 dönem)
1.Meclis: (1976-1980

1-Özgün Necati

2-Süha Şevki

3-Hüseyin Yalçın
4-Azer İzzet
5-Seyit Ahmet
6-Hüseyin Uzunoğlu
7-Ahmet Şevket
8-Mehmet Salih

2.MECLİS 1980-1986

1-Musa Namık
2-Hasan Bıldır
3-Akay Sağkanat
4-Fikri Müderrisade
5-Mustafa Direk
6-Ali Bilgi
7-Altan Öksüz
8-Salih Direk

3.MECLİS 1986-1990
1-Akay Sağkanat
2-Altan Öksüz
3-Azer Baycan
4-Salih Direk
5-Hasan Selvi
6-Mustafa Yöney
7-Erol Şener
8Osman Madenci

1990-2014


Başkan :Mehmet Zafer(6 dönem)


1. Meclis(1990-1994)

Belediye Başkanı : Mehmet Zafer

1-Hasan Selvi
2-Hüseyin Şener
3-Türel Oral
4-Salih Direk
5-Osman Pertev
6-Salih Akçatepe
7-Akaya Sağkanat
8-Kazım Taçay

2. Meclis(1994-1998)

Başkan  : Mehmet Zafer

1-Türel Oral

2-Ali Uskuri

3-Kazım Taçay
4-Figen Giray
5-Kutay Kılıç
6-Mustafa Yöney
7-Ahmet Öksüz

8-Ahmet Çaluda

3 Meclis(1998-2002)

Başkan : Mehmet Zafer

1-Mustafa Yöney

2-Sibel Sorakın

3-Melda Köksallar
4-Taner Kerimoğlu
5-Ahmet Çaluda
6-Erkan Çağlar
7-Cambulat Yalçuk
8-Türel Oral
Ahmet Öksüz

4. meclis(2002-2006)

Başkan: Mehmet Zafer

1-Özay Candağ
2-Tarkan Öksüz
3-Rahme Öğütveren
4-Melda Köksallar
5-İlkay Işıkgün
6-Hasan Selvi
7-Kazım Taçay
8-Ahmet Öksüz
9-Kazım Hançerci
10-Gürsel Bağlaş

2006-2010

5.MECLİS (2006-2010)

Başkan Mehmet Zafer

1-Kudret Şeker

2-Tahir Soyer

3-Menteş N. Şardağ

4-Hüseyin Şener

5-Aziz Kaya

6-Tuncay Sarıyer

7-Uğur Solyalı

8-Ziya Emirzade

9-Ali Uskuri

10-Sevgi Güvenoğlu

6.MECLİS (2010-2014)

Başkan : Mehmet Zafer

1-Mazlum Mercan

2-Kudret Şeker

3-Menteş N. Şardağ

4-Gürsel Sekmen

5-Olgun İncesun

6-Erkan Çağlar

7-Ali Uskuri

8-Aziz Kaya

9-Uğur Solyalı

10-Rahme Öğütveren

 

2014-2022

Başkan: Aziz Kaya

**1. Meclis(2014-2018)

1-Hüseyin Şener-Asbaşkan

2-Uğur Solyalı

3-Mazlum Mercan

4-Naciye Özesat

5-Hasan L. İçer

6-Rahme Öğütveren

7-Gürsel Sekmen

8-Mazlum Mercan

9-Gazi Güney

10-Arif Kızılgök

**2. Meclis(2018-2022)

Başkan: Aziz Kaya

1-Uğur Solyalı-Asbaşkan

2-Meftune Hocalı

3-Müge Öreç

4-Nuran Gazi

5-Gürel Ağın

6-Erdoğan Akkılınç

7-Naciye Özesat

8-Gökhan Altıner

9-Mehmet Turalp

10-Emine Kamçı

 Kıbrıs Tüp Bebeğim

Girne Tüp Bebek Merkezi

Bicare Sigorta